Avio kompanije

Politika Avio Kompanija

Avio kompanija zadržava pravo na promenu datuma i vremena odlaska ili otkaz putovanja zbog promene reda leta ili više sile te ima pravo promeniti rutu putovanja ako se promene uslovi putovanja (novi program puta, nestabilni uslovi u državi i otkaz leta, prirodna katastrofa ili ostali nepredvidivi uzroci na koje Play Travel ne može uticati), bez posebne odštete i skladno važećim propisima u putničkom prometu.

U slučaju da aviokompanija otkaže let, putnik ima pravo na potpuni povraćaj novca. U slučaju otkazivanja leta, putnik nema pravo na povraćaj novca plaćenog za troškove vize. Play Travel ne odgovara za kašnjenje letova ili promenu puta uzrokovane navedenim.

Promene i Otkazivanja

Putnik u svakom trenitku može zatražiti promenu avio karte (kao npr. broj putnika, datum, destinacija…) ali ona mora biti usklađena sa pravilima aviokompanije za odabranu avio kartu. Kako bi se promena realizovala, putnik mora platiti troškove određene uslovima avio kompanije o kojima je putnik prethodno obavešten, pod uslovom da odabrana avio karta omogućava željene promene, o čemu je putnik bio obavešten usmenim ili pismenim putem.

Putnik može otkazati avio kartu, međutim u trenutku otkazivanja na snagu stupaju troškovi koje propisuje avio kompanija za odabranu kartu. Play Travel i putnik obvezni su poštovati važeća pravila aviokompanije. Ukoliko pravila omogućuju putniku delimičan povraćaj novca u trenutku otkazivanja, putnik je obvezan predati svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva avio kompanija.